Tablice Zagospodarowania Numeracji


Zbiorcze zestawienia numeracji przydzielonej przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, zgodnie z Planem numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych:


Stacjonarne publiczne sieci telekomunikacyjne:


Ruchome (komórkowe) publiczne sieci telekomunikacyjne:


Sieci teleinformatyczne (Internet):


Numery abonenckich usług specjalnych (AUS):


Numeracja abonenckich usług specjalnych oraz zharmonizowanych usług o walorze społecznym:


Sieci inteligentne (70, 80):


Sieci operatorów usług międzystrefowych i międzynarodowych oraz połączeń z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej:


Usługi wykorzystujące technologię IP:


Numery rutingowe:


Rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie

Wykaz numerów przeznaczonych wyłącznie do odbierania połączeń głosowych