TZN PLMN

id Zakres (number) Operator (ID) Operator (nazwa) Typ Data modyfikacji