TZN HESC

id Numer Operator (ID) Operator (nazwa) Opis usługi Podmiot świadczący usługi Data modyfikacji