TZN AUS

id Numer Operator (ID) Operator (nazwa) Opis usługi Strefa (AB) Strefa (nazwa) Strefa (symbol) Data modyfikacji