TZN MNC

id Numer Operator (ID) Operator (nazwa) Śieć Data modyfikacji