TZN PSTN

id Zakres (numer) Operator (ID) Operator (nazwa) Strefa (AB) Strefa (nazwa) Strefa (symbol) Obszar numeracyjny Data modyfikacji