TZN ISPC

id Numer Operator (ID) Operator (nazwa) Lokalizacja Data modyfikacji