TZN NRNP

id Numer routingowy Typ numeru routingowego Strefa (AB) Strefa (symbol) Operator (ID) Operator (nazwa) Obszar wykorzystywania (SN) Data modyfikacji