TZN M2M

id Zakres (number) Operator (ID) Operator (nazwa) Data modyfikacji